Helaas moeten wij mededelen dat onze stichting per 01-06-2024 ophoudt te bestaan. Hieronder zullen wij in een notendop uitleggen waarom wij tot dit besluit zijn gekomen.

Al jarenlang beheert de stichting het gebouwtje in de speeltuin. Men kon in het winkeltje wat lekkers halen, het zaaltje was beschikbaar voor kinderfeestjes en was ook voor andere partijen te huur. Daarnaast werden er een aantal keer per jaar activiteiten georganiseerd. Daar kon de stichting heel lang op draaien, totdat de coronajaren kwamen. Tijdens de coronajaren golden er bepaalde maatregelen waardoor het gebouw (en dus ook het winkeltje) niet geopend mocht worden. Het resultaat hiervan was dat er wel veel vaste kosten waren, maar geen inkomsten.

Na de coronajaren zijn de inkoopprijzen zo hard gestegen, dat wij prijsverhogingen door moesten voeren in ons assortiment en de huur van de zaal. Dat resulteerde uiteindelijk in minder verkoop omdat “het goedkope winkeltje” ineens niet meer zo interessant was voor bezoekers. De bezoekers gingen steeds meer lekkers zelf meenemen naar de speeltuin, wat overigens natuurlijk wel gewoon mocht en nog steeds mag. Daarnaast nam het aantal vrijwilligers steeds verder af, niet alleen in de operationele zaken maar ook het aantal bestuursleden slonk steeds verder. Het bleek steeds moeilijker om nog nieuwe vrijwilligers te vinden.

De afgelopen jaren hebben wij samen met de vrijwilligers en in overleg met de Gemeente en Bewonersnetwerk Venlo-Zuid nog enkele projecten proberen op te zetten om onder andere in de wintermaanden wat meer inkomsten te genereren. Denk hierbij aan het openstellen voor de zaal voor jongeren in de avonduren en het open gaan tijdens de Ramadan. Ook bij deze projecten bleek het animo uiteindelijk te weinig om het rendabel te laten zijn.

Eind vorig jaar is er met de Gemeente en Bewonersnetwerk Venlo-Zuid een taskforce opgezet als laatste strohalm om samen te kijken welke opties er nog waren. Tijdens de plenaire vergadering van Bewonersnetwerk Venlo-Zuid hebben we nog een presentatie gehouden over de situatie, die toen al penibel was. We hebben de afgelopen periode ook nog veel aandacht besteedt aan het werven van vrijwilligers en het verhuur van de zaal. Helaas hebben deze inspanningen niet meer tot het gewenste resultaat geleidt, waardoor wij genoodzaakt zijn om te stoppen als stichting.

Vaak wordt gedacht dat als de stichting verdwijnt, dat dan ook de speeltuin verdwijnt. Dat is geenszins het geval. De stichting heeft altijd alleen het gebouw uitgebaat en activiteiten georganiseerd. De speeltuin zelf valt onder de Gemeente. Ook is de speeltuin onderdeel van de speelgelegenheid van IKC de Koperwiek. Maakt u zich dus geen zorgen, de speeltuin zal gewoon open blijven.

Wij willen via deze weg graag iedereen bedanken die op enige wijze bij heeft gedragen aan het bestaan van de stichting. Blijft u vooral naar de speeltuin komen, het is en blijft een mooie ontmoetingsplek in het hart van onze wijk!

Tijdens dit schrijven is er nog niet bekend wat er met het gebouw gaat gebeuren. Onze hoop is dat het weer een sociale bestemming krijgt.

Bestuur en vrijwilligers Stichting Hagerweike